Endüstriyel tesisler için enerji vazgeçilemez bir kaynaktır. Bu kaynağın verimli bir şekilde kullanılması; enerjiden tasarruf, ürün maliyetlerini azalma ve rekabet gücünü de artış sağlamaktadır.

BTSO EVM Laboratuvarı enerji verimliliği ölçümlerini Uluslararası kabul görmüş standart metotlara göre gerçekleştirmektedir. Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir.

Laboratuvarımız mevcut kapsamıyla Türkiye’nin ilk ve tek akredite Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarıdır.